Får vi bruke cookies🍪 til å se deg bedre?

Om undersøkelsen

Om undersøkelsen

Regelmessig undersøkelse av øynene er viktig

Du kan ha endringer på synet som du ikke er klar over og som du kan få behandling for. Eller du får en bekreftelse på at alt er normalt. Ta deg uansett tid til en øyeundersøkelse.

Øynene er vårt viktigste sanseorgan

Det er ikke bare rene synsproblemer som kan avdekkes hos optikeren Det kan også være at optikeren finner andre helsemessige endringer. Han eller hun vil sørge for å finne årsaken til eventuelle problemer som oppdages og gir råd og veiledning i forbindelse med dette.

Høyt kvalifisert personell og avanserte apparater

Optikeren benytter mange ulike teknikker og avanserte apparater for å undersøke dine øyne og ditt syn. Optikeren samarbeider med fastlege, øyelege eller ortoptist når det gjelder unormale funn i forbindelse med synet ditt. Du er i trygge hender.

Synsfeil korrigeres ofte med briller eller kontaktlinser

Din fastoptiker forteller deg om hvilke korreksjonsmuligheter som vil passe deg og ditt syn best. Som fagperson gir optikeren deg best mulige råd uansett hvilke problem du har med øynene. Hva som passer akkurat deg best, er avhengig av din alder, synsbehov, ønske og krav. Velkommen til en fagprat om synet ditt.

Slik foregår en synsundersøkelse hos din fastoptiker

  1. Innledende samtale med spørsmål om dine symptomer, plager, øyehelse og generell helse/medisinbruk
  2. Innledende undersøkelse med forskjellige tester basert på hva du har fortalt innledningsvis
  3. Utmåling av synsfeil hvor undersøkelsen går ut på å finne riktig brillestyrke
  4. Test av samsyn
  5. Inspeksjon av det ytre og indre øyet for å avdekke eventuelle medisinske forandringer.
  6. Trykkmåling eller andre tester ut ifra den enkeltes behov
  7. Du vil få en konklusjon med utfyllende forklaring om din synsstatus og en spesialtilpasset brilleglass- eller linseløsning